اشتراک گذاری
٢٩ بهمن ١٣٩٧

برگزاری سمینار هفتگی

برگزاری سمینار هفتگی جلسه ی هم اندیشی و تأمّل در حیطه ی شناسایی و استخراج پارامترهای آماری سیماهای خورشیدی توسط دکتر محسن جواهریان


دیدگاه خوانندگان