اشتراک گذاری
٢٣ ارديبهشت ١٣٩٨

نتایج رتبه بندی 1397-1396 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) منتشر شد.

بنا به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در این رتبه‌بندی 192 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی توسط ۲۶ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات - امکانات و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی و صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ که از این تعداد، 84 دانشگاه جامع، 29  دانشگاه صنعتی، 45 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، 4دانشگاه هنر و 30 موسسه پژوهشی حضور دارند. 

   براساس نتایج حاصل از رتبه ­بندی پژوهشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی توسط پایگاه استنادی، رتبه کل مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه دربین 30 موسسه پژوهشی حاضر، در بازه 15-11محاسبه شده است. کسب رتبه 8 در معیار پژوهش (با رتبه­ های 1 در شاخص کارایی پژوهش و رتبه 6 در شاخص کیفیت پژوهش)، کسب رتبه 15در معیار آموزش (با رتبه 7 در شاخص محققین مقالات پراستناد و داغ) وهمچنین کسب رتبه 4 در شاخص نسبت اعضای هیئت علمی بین ­المللی به کل اعضای هیئت علمی و رتبه 14 از شاخص میزان مشارکت بین­ المللی در تولید مقالات (ازمعیار وجهه بین ­المللی) از دیگر موقعیت­ هایی است که مرکز  موفق به کسب آنها شده است.   

دیدگاه خوانندگان