اشتراک گذاری
٢٣ بهمن ١٣٩٦

معرفی

 سخن رئیس مرکز

بی شک رصدخانه مراغه در زمان فعاليت خود  ( قرون هفتم و هشتم هجری قمری) نه تنها بزرگترين و مجهزترين رصدخانه به شمار می رفته است، بلکه با فعاليت در قالب يک مجموعه علمی و تحقيقاتی در زمينه های ديگر علوم زمان ، مرکزی منحصر به فرد و سرآمد نيز محسوب می گرديد.

 به پشتوانه اين ميراث علمی ارزشمند به جا مانده از تمدن عظيم ايرانی- اسلامی و در راستای سياستهای جاری کشور مبنی بر ايجاد و تقويت مراکز تحقيقاتی بود که در اواسط سال 1380 پيشنهاد تاسيس يک مرکز پژوهشی در مراغه با موضوع فعاليت در زمينه نجوم و اخترفيزيک، بطور مشترک توسط نماينده محترم وقت مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی و اينجانب به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه شد.


شورای گسترش آموزش عالی نيز در ارديبهشت ماه 81 با تاسيس اين مرکز وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری موافقت اصولی به عمل آورد. در ديماه 81  وزير محترم وقت علوم طی حکمی ماموريت راه اندازی مرکز پژوهشی اخترفيزيک در مراغه را به بنده محول نمودند. موافقت قطعی شورای گسترش با تاسيس مرکز در خردادماه 82 و تصويب اساسنامه مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه در آبانماه سال 82 نيز از جمله مراحل بعدی تکميل ساختار مرکز بوده اند.

 پس از انتخاب هيئت محترم امنای منطقه يک پژوهشی به عنوان هيئت امنای مرکز، مجموعه شرح وظايف، نمودار و پستهای سازمانی مرکز (در قالب 40 پست سازمانی و با دو گروه پژوهشی) نيز در مردادماه 84 مورد تصويب هيئت محترم امناء قرار گرفت. درج اعتبارات مرکز در قانون بودجه کل کشور نيز امری بود که بالاخره در قانون بودجه سال 1387 به انجام رسيد.

از زمان آغاز فعاليت پژوهشی مرکز در سال 82 تاکنون، پژوهشگرانی از دانشگاههای داخل کشور چون شيراز، صنعتی شريف، شهيد بهشتی، تبريز، مازندران، تربيت معلم آذربايجان، شهيد باهنر کرمان، ياسوج، کردستان، زنجان، صنعتی بابل، گيلان و محققينی از موسسات پژوهشی چون پژوهشگاه دانشهای بنيادی، موسسه پژوهشی ايزميران روسيه، رصدخانه کوت دازور فرانسه، رصدخانه بويراکان ارمنستان و دانشگاه باکو در قالب قراردادهای پژوهشی تک پروژه ای با اين مرکز همکاری دارند که اين امر منجر به عقد 192 قرارداد طرح پژوهشی گرديده است. از اين تعداد پروژه مصوب نيز تا پايان بهمن­ماه 88 ، 137 مقاله به نام مرکز در مجلات فهرست ISI به چاپ رسيده اند. ارائه 32 مقاله در کنفرانسهای علمی، برگزاری 3 همايش بين­المللی، برگزاری يک همايش ملی، برگزاری 13 سخنرانی علمی، اجرای 4 دوره آموزش مقدماتی نجوم و کارگاه پيشرفته اخترفيزيک در سطح کشور و 9 مورد از همکاريهای علمی بين المللی موارد ديگری از اهم فعاليتهای مرکز می باشند که عناوين و خلاصه ای از آنها در ادامه خواهد آمد.

در اينجا شايسته است به حاصل عملکرد پژوهشی مرکز در طول سالهای 86-83 که در نتايج ارزيابيهای دفتر بررسی و ارزيابی پژوهشی وزارت متبوع و نيز پايگاههای WOS و SCIE منعکس گرديد به شرح ذيل اشاره ای گردد:

1-    سال 1383: در اين سال 21 موسسه پژوهشی ملی ( وابسته به وزارت علوم) مورد ارزيابی قرار گرفته و 10 موسسه برتر نيز رتبه بندی شدند که در اين ارزيابی مرکز توانست رتبه چهارم در شاخص نسبت مقالات ISI بهپژوهشگران و نيز رتبه نهم در شاخص توليد مقالات ISI را کسب نمايد:

2-   سال 1384:  در اين سال 28 موسسه پژوهشی ملی ( وابسته به وزارت علوم) مورد ارزيابی قرار گرفته و 10 موسسه برتر نيز در قالب 60 نمودار مقادير مطلق و نسبی مربوطه رتبه بندی شدند. قرارگرفتن مرکز در بين 10 موسسه برتر در 8 مورد و کسب رتبه های برتر 1 ( 2 بار) ،  3 (2 بار)  ، 4  ، 8 (2 بار)  و 10  در بين 28 موسسه پژوهشی ملی شايان توجه است. رتبه کل مرکز در سال 84 ،  21  از  28  ارزيابی شده است:


3-  سال 1385:  در اين سال 24 موسسه پژوهشی ملی ( وابسته به وزارت علوم) مورد ارزيابی قرار گرفته و 10 موسسه برتر نيز در قالب 38 نمودار مقادير مطلق و نسبی مربوطه رتبه بندی شدند. از بين 38 شاخص مبنای مقايسه ، اين مرکز در 8 مورد جزء موسسات برتر شناخته شده و توانسته است رتبه های برتر   1  ، 3 (3 بار)  ، 5  ، 6  ، 8   و  10   را در بين 24 موسسه ملی پژوهشی کسب کند. رتبه کل مرکز در سال 85  ،  11  از  24   ارزيابی شده است

4- سال 1386: :  در اين سال 25 موسسه پژوهشی ملی ( وابسته به وزارت علوم) مورد ارزيابی قرار گرفته و 10 موسسه برتر نيز در قالب 10 نمودار مقادير مطلق و نسبی مربوطه رتبه بندی شدند. از بين 5 شاخص مبنای مقايسه ، اين مرکز در 1 مورد جزء موسسات برتر شناخته شده و توانست رتبه برتر 6  را در شاخص مقاله­های نمايه­سازی شده ISI در بين 25 موسسه ملی پژوهشی کسب کند. رتبه کل مرکز در سال 86 نيز ،  3  از  28   ارزيابی شده است :

5- سال 1387: :  در اين در اين ارزيابی 25 موسسه پژوهشی ملی وابسته به وزارت علوم حضور داشتند که عملکرد آنها در قالب 14 شاخص با يکديگر مقايسه شده و 10 پژوهشکده برتر انتخاب و معرفی گرديده­اند. مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه نيز در چهار شاخص از 14 شاخص جزء 10 موسسه برتر شناخته شده و توانسته است رتبه 1  در شاخص سرانه مقالات نمايه شده به پژوهشگر ، رتبه 2 در شاخص سرانه تعداد طرحهای پژوهشی درون سازمانی به پژوهشگر ، رتبه 3 در شاخص سهم مقالات نمايه شده از کل مقالات و رتبه 7  در شاخص مقالات نمايه شده در بين 25 موسسه ملی پژوهشی کسب کند

6- سهم مرکز در توليدات علمی کشور در سال 2006

     براساس نمايه سازی پايگاههای WOS (web of science) و  SCIE (science citation index expanded)  ، سهم مرکز در توليدات علمی کشور  13/0 %   بوده و  رتبه   88   را در بين 100  سازمان برتر کشور بدست آورده است.

دیدگاه خوانندگان