اشتراک گذاری
٢٣ آذر ١٣٩٨

مدیریت امور اداری


ناصر قاسمی آشان
سمت: رئیس اداره عمومی و تدارکات
ایمیل: nghasemi57@yahoo.com
تلفن: 04137412222 داخلی 218

طاهره عبدالهی
سمت: کارشناس امور اداری
ایمیل: official@riaam.ac.ir
تلفن: 04137412222 داخلی 219

دیدگاه خوانندگان